2017/2018

Razvojni izzivi Holdinga slovenskih HSE

IZZIV

Krepitev ugleda in večja prepoznavnost vloge HSE pri oskrbi z električno energijo in cilj razširitve ponudbe na segment B2C s prodajo specializiranih storitev in aktiviranje novih poslovnih modelov na področjih izkoriščanja novih tehnologij in učinkovitega izkoriščanja lastniške infrastructure so nekateri med izzivi projekta sodelovanja s HSE.


REZULTATI PROJEKTOV
Zgodba podjetja HSE: izziv blagovne znamke
Deljenje energije
Plužna wake park in kamp
Dodatna namembnost lokacije Termoelektrarne Trbovlje
HSE-bike
Prodi konglomerat
Polnilne postaje na podeželju
Soska postrv
Večnamembnost izrabe nanselega proda iz akumulacijskih jezer


ŠTUDENTI
Zgodba podjetja HSE: izziv blagovne znamke
Lapanja Ana
EF
Perkič Nuša
EF
Vojsk Eva
EF
Ilar Kosmač Špela
EF
Uršič Urška
EF
Deljenje energije
Antonić Milan
EF
Frančeškin Jan
EF
Hančič Žiga
ALUO
Kušnik Blaž
FE
Kuhar Anzej
EF
Livk Anamarija
EF
Novaković Dijana
EF
Plužna wake park in kamp
Bertok Ajda
ALUO
Bizjak Aljaž
EF
Lasič Ana
EF
Primožič Darja
EF
Romanešen Mihaela
ALUO
Tomić Sara
EF
Dodatna namembnost lokacije Termoelektrarne Trbovlje
Karas Julija
ALUO
Močnik Ambrož
ALUO
Dobrina Golob Gabrijela
EF
Količ Eva
EF
Mervar Lara
EF
Naglič Kaja
EF
Podlipnik Katja
EF
Krnc Tina
EF
Jožef Tjaša
EF
Rehberger Klemen
EF
HSE-bike
Rotar Katja
EF
Gaber Urška
EF
Kirm Tadeja
EF
Ferleš Nika
EF
Kapus Jernej
ALUO
Panjan Kristjan
FE
Prodi konglomerat
Božič Jure
ALUO
Govže Viktor
FS
Kobal Žan
ALUO
Lašič Tamara
ALUO
Pregel Daša
EF
Štefan Tomislav
EF
Polnilne postaje na podeželju
Arhar Milenković Maša
EF
Delič Jakub
FE
Ivanov Sabina
EF
Krajnik Matevž
EF
Rančigaj Gal
ALUO
Soška postrv
Ježek Marko
ALUO
Krajnik Tanja
EF
Puc Kristina
EF
Weissenbach Lucija
EF
Večnamembnost izrabe nanselega proda iz akumulacijskih jezer
Arčan Valentina
ALUO
Černilogar Lenart
EF
Podpečan Petra
EF
Rijavec Vid
FE
Vuk Ana
EF
Zamernik Mojca
EF
Železnik Hana
ALUO