Multidisciplinarna, projektno zasnovana učna izkušnja magistrskih študentov različnih fakultet in programov UL

Kako poteka sodelovanje

Temelji na skrbno izbranemu izzivu organizacije ali podjetja, s katerim se študenti magistrske stopnje različnih povezanih članic Univerze v Ljubljani soočijo in preizkusijo sposobnosti sodelovanja in reševanja zahtevnejših izzivov. Projekt v sodelovanju združuje študente, zunanje mentorje in učitelje različnih področij, ki z raziskovalnim pristopom in uporabo uveljavljenih kreativnih metod izdelajo projektne rešitve, ki jih ob zaključni predstavitvi študenti predstavijo strokovni javnosti, se soočijo s kritiko strokovnjakov iz izbranega področja in s tem pridobijo izkušnje delovanja v profesionalnih okoljih.

Izbrane organizacije, ki vstopijo v projektno partnerstvo za izvedbo naloge, s sodelovanjem pridobijo vpogled v sistematičen kreativni proces, ki na podlagi kvalitativne uporabniške raziskave in predlaga izbrane konceptualne rešitve do faze PoC ( stopnje dokazane izvedljivosti koncepta izbrane ideje), ki jih študenti pod mentorstvom profesorjev na koncu projekta predstavijo organizaciji. Vrednost sodelovanja predstavlja vpogled v mlade bodoče strokovnjake, ki lahko okrepijo kreativne time podjetij in organizacij.

Izziv v teku


2023/2024

Razvoj priložnosti za prihodnost mladih v Kočevju

IZZIV

Letošnji 10. multidisciplinarni projekt poteka v sodelovanju z občino Kočevje in na pobudo župana Vladimirja Prebiliča. Največja slovenska občina se kot mnoga druga okolja sooča z migracijo mladih v sosednja, bolj urbana središča. Omejevanje trenda zahteva poglobljeno razumevanje potreb in pričakovanj mladih, da bi z izbranimi ukrepi in strategijami mlade po študiju prepričali k vrnitvi na Kočevsko. Hkrati projekt želi spodbuditi izboljšanje pogojev tistim, ki v občini ostajajo in morda spodbuditi priseljevanju novih.

Več o projektu ↗

Projekti prejšnjih let


2022/2023

Projekt v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS in Službo vlade RS za digitalno preobrazbo

IZZIV

Projekt obravnava priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov, ki se soočajo z mnogimi izzivi povezanimi s prilagajanjem tradicionalnih in novih praks sodobnim potrebam trga, spremenljivim razmeram cen v nabavnih in izzivi prilagajanj kmetovanja novi podnebni realnosti. Vključevanje novih tehnologij in njihovo prilagajanje specifičnim potrebam kmetov lahko spodbudi pozitivne spremebe v kvaliteti življenja in dela, prispeva k izboljšanju socialnega položaja in ekonomskega standarda kmetov in izboljša oskrbo s kvalitetno trajnostno pridelano hrano.

Več o projektu ↗

2021/2022

Razvoj boljše uporabniške izkušnje s produkti Iskraemeco in razvoj pametne skupnosti v Mestni občini Kranj

IZZIV

Iskraemeco je proizvajalec pametnih in tehnološko naprednih naprav - števcev, katerih lastnosti niso v celoti izkoriščene. Kako zagotoviti boljšo uporabniško izkušnjo, spodbuditi razvoj rešitev, ki bodo celovito izkoriščale pametne tehnologije in s tem spodbudile vzdržnejšo porabo in transformacijo Mesten občine Kranj v (naj)pametnejše mesto v Sloveniji?

Več o projektu ↗

2020/2021

Izboljšava uporabniške izkušnje potnikov Slovenskih Železnic

IZZIV

Slovenske železnice zaostajajo pri prenovi infrastrukture in storitev v primerjavi z drugimi Evropskimi ponudniki. Izziv predstavlja identifikacija priložnosti za izboljšave, ki bi lahko povečala število potnikov na SŽ in s tem povečala trajnostno mobilnost.

Več o projektu ↗

2019/2020

Trajnostni cilji združenih narodov (SDGs) skozi perspektivo Slovenske realnosti

IZZIV

Kako razumeti in odgovoriti na izzive trajnostnih ciljev Združenih narodov v kontekstu slovenskega okolja in ukrepov in politik? Izhodišče raziskovalne naloge je preveriti teme 17 SDGs v lokalnem okolju in prepoznati najpomembnejša področja, potrebna projektne intervencije s katerimi lahko predlagamo rešitve v smeri trajnostnih ciljev za zmanjšenje obremenjevanja okolja, izboljšanja socialne varnosti in drugih v vzdržnejši življenski cilj usmerjenih rešitev.

Več o projektu ↗

2018/2019

Projekt v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO)

IZZIV

Slovenija postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija. STO se srečuje z izzivi kako razpršiti turistične storitve izven tradicionalnih destinacij in kako prilagoditi turistično ponudbo zahtevnejšim gostom, ki lahko omogočijo razvoj trajnostnega pet zvezdičnega turizma v Sloveniji.

Več o projektu ↗

2017/2018

Razvojni izzivi Holdinga slovenskih HSE

IZZIV

Krepitev ugleda in večja prepoznavnost vloge HSE pri oskrbi z električno energijo in cilj razširitve ponudbe na segment B2C s prodajo specializiranih storitev in aktiviranje novih poslovnih modelov na področjih izkoriščanja novih tehnologij in učinkovitega izkoriščanja lastniške infrastructure so nekateri med izzivi projekta sodelovanja s HSE.

Več o projektu ↗

2016/2017

Razvoj novih izdelkov za podjetje Schwarzmann

IZZIV

Trendi razvoja na področju alternativnih metod v kmetijstvu in samooskrbi večjih urbanih središč predstavljajo priložnosti za razvoj novih, s pričakovanji in potrebami uporabnikov usklajenih izdelkov in storitev, ki hkrati lahko predstavljajo priložnost za dopolnitev ponudbe izdelkov za podjetje v panogi.

Več o projektu ↗

2015/2016

Občina Bovec - lokalna turistična organizacija

IZZIV

Občina Bovec je v letih 2013 - 2015 utrpela izpad zimske sezone zaradi zaprtja gondolske žičnice na Kanin. Cilj projektnih nalog je raziskati in predlagati projekte, ki bi Občini omogočili hitrejše in uspešnejše uvajanje pozitivnih sprememb v turistični ponudbi in naslovili probleme, s katerim se soočajo turistični ponudniki pri podaljševanju turistične sezone in ohranjanju gostov v obdobjih slabega vremena, ko turisti zapustijo dolino Soče.

Več o projektu ↗

2014/2015

Projekt v sodelovanju z Loško zadrugo /Loško Mlekarno

IZZIV

Namen projekta je pridobiti vpogled v možnosti za drugačne tržne poti in razvoj izdelkov, ki bi se razlikovale od večjih konkurentov. Cilji so vključevali izvedbo preliminarnih raziskav nakupnih navad in preferenc porabnikov ter ovrednotenje vizualne podobe blagovnih znamk Loške mlekarne in matičnega podjetja Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka pri večji prepoznavnosti in zaželjenosti izdelkov in ohranjanju odkupne cene mleka za pridelovalce vključene v zadrugo.

Več o projektu ↗

Multidisciplinarni projekt poteka v sodelovanju različnih mentorjev Univerze v Ljubljani:

VODENJE N SODELOVANJE NA PROJEKTU MULTIDISCIPLINAREN.SI
doc. Primož Jeza
Ekonomska Fakulteta
prof. dr. Emil Erjavec, prof. dr. Andrej Udovč
Biotehniška fakulteta
prof. dr. Mojca Marc, doc. dr. Aleš Pustovrh
Ekonomska Fakulteta
SODELOVANJE NA PROJEKTIH MULTIDISCIPLINAREN.SI
doc. Primož Jeza
Ekonomska Fakulteta
prof. dr. Emil Erjavec, prof. dr. Andrej Udovč
Biotehniška fakulteta
prof. dr. Mojca Marc, doc. dr. Aleš Pustovrh
Ekonomska Fakulteta

Sodelujoči študenti

Laura Bučar
ALUO
Zoja Funda Lipnik
ALUO
Sara Peklenik
FE/FRI
Krištof Zupan
FE/FRI
Bojan Vrangeloski
FE/FRI
Nejc Šutar
BF
Matevž Smuk
BF
Esma Hajdarpasić
ALUO
Andrija Mihailović
ALUO
Nejc Jager
FE/FRI
Aljaž Skvarč Božič
FE/FRI
Gašper Šink
BF
Andraž Pacek
BF
Kevin Leban
EF
Nik Dobnikar
EF
Domen Fortuna
EF
Nika Vidnjevič
ALUO
Jaka Oman
ALUO
Nejc Jager
FE/FRI
Ana Jenko
FE/FRI
Patrik Schembri
FE/FRI
Timotej Šalamon
FE/FRI
Kristjan Krt
BF
Ina Pocevska
BF
Aleksander Osvald
FE/FRI
Eva Vidmar
FE/FRI
Jure Tič
FE/FRI
Marija Klemenčič
FE/FRI
Marjana Raspor
ALUO
Martin Konestabo
BF
Mikela Ivančič
BF
Urh Furlanič
ALUO
Andrej Hočevar
FE/FRI
Gašper Pirnat
ALUO
Jakob Marušič
FE/FRI
Manja Kocbek
BF
Rok Torkar
FE/FRI
Shakir Jusufoski
BF
Iva Grilec
ALUO
Ajda Košorok
FE
Petra Kuralt
FE
Zuzana Budzakova Erasmus
ALUO
Esma Hajderpašič
ALUO
Erik Mažgon
FE
Tim Vivoda
FE
Jakob Kolman
ALUO
Julijana Milharčič Hladnik
ALUO
Marija Staničič
ALUO
Anja Kočman
FE
Blaž Ličen
FE
Kristjan Panjan
FE
Matjaž Rupnik
FE
Lea Berlic
ALUO
Lara Gorenc
ALUO
Karel Filip Drobne
ALUO
Lučka Šnofl
FRI
Filip Korošec
FKKT
Urban Boštic
ALUO
Jaka Pavlin
ALUO
Jernej Škerlevaj
ALUO
Aleksander Hrastič
FE
Monika Bogataj
FE
Tim Križnik
FE
Luka Pleskovič
ALUO
Žan Girandon
ALUO
Pedro Bernar Gutierrez
Alberto Díez González
Clara Román Merino
Jan Spiess Guixeras
Pia groleger
ALUO
Daša Šešerko
ALUO
Bastien Hilaireau
Thomas Stockner
Lina Piškur
ALUO
Vid Lebič
ALUO
Vita Rau
ALUO
Anton Klemen
David Valič
Matic Čič
ALUO
Marko Katrašnik
FRI
Erica Zago
FRI
Jo Zornik
ALUO
Martin Pevec
ALUO
Valeska Rimele
ALUO
Aleks Gabrič
EF
Dea Beatovik
ALUO
Rok Mokorel
FE
Blaž Potočnik
Nataša Zekič
Žiga Žalec
ALUO
Sebastjan Debenjak
Tino Duralija
ALUO
Žiga Hutar
FE
Tadej Mulh
FE
Pami Prevolnik
ALUO
Žiga Brinšek
Deja Kofol
ALUO
Jon Schwarzmann
ALUO
Filip Stražišar
Lan Terseglav
Anže Dovžan Perovič
Gašper Kastelic
Nemanja Mihajlović
Matevž Breznikar
ALUO
Niki Kuhar
ALUO
Koncut Jakob
ALUO
Mužina Tjaša
ALUO
Repše Andrej
EF
Skodlar Blaž
ALUO
Stražar Gregor
ALUO
Tratar Jera
ALUO
Bregar Simon
ALUO
Horvat Krištof
EF
Dolinar Maruša
ALUO
Medved Neža
ALUO
Rozman Simon Izidor
ALUO
Vrhovšek Andraž Rudi
ALUO
Priselac Barbara
EF
Lapanja Ana
EF
Perkič Nuša
EF
Vojsk Eva
EF
Ilar Kosmač Špela
EF
Uršič Urška
EF
Antonić Milan
EF
Frančeškin Jan
EF
Hančič Žiga
ALUO
Kušnik Blaž
FE
Kuhar Anzej
EF
Livk Anamarija
EF
Novaković Dijana
EF
Bertok Ajda
ALUO
Bizjak Aljaž
EF
Lasič Ana
EF
Primožič Darja
EF
Romanešen Mihaela
ALUO
Tomić Sara
EF
Karas Julija
ALUO
Močnik Ambrož
ALUO
Dobrina Golob Gabrijela
EF
Količ Eva
EF
Mervar Lara
EF
Naglič Kaja
EF
Podlipnik Katja
EF
Krnc Tina
EF
Jožef Tjaša
EF
Rehberger Klemen
EF
Rotar Katja
EF
Gaber Urška
EF
Kirm Tadeja
EF
Ferleš Nika
EF
Kapus Jernej
ALUO
Panjan Kristjan
FE
Božič Jure
ALUO
Govže Viktor
FS
Kobal Žan
ALUO
Lašič Tamara
ALUO
Pregel Daša
EF
Štefan Tomislav
EF
Arhar Milenković Maša
EF
Delič Jakub
FE
Ivanov Sabina
EF
Krajnik Matevž
EF
Rančigaj Gal
ALUO
Ježek Marko
ALUO
Krajnik Tanja
EF
Puc Kristina
EF
Weissenbach Lucija
EF
Arčan Valentina
ALUO
Černilogar Lenart
EF
Podpečan Petra
EF
Rijavec Vid
FE
Vuk Ana
EF
Zamernik Mojca
EF
Železnik Hana
ALUO
Erjavec Jan
EF
Hribar Ana
BF
Korenčič Petra
EF
Mujakić Ines
EF
Pogačnik Jure
ALUO
Trtnik Maja
EF
Duhovnik Liza
EF
Goršin Miha
ALUO
Grobler Maja
ALUO
Mirt Barbara
EF
Pečnik Žan
BF
Brezec Žan
ALUO
Kozman Eva
BF
Rančigaj Gal
ALUO
Simeonov Andreja
BF
Skorupan Zala
EF
Vodopivec Sara
EF
Angelov Trajche
EF
Golob Vesna
ALUO
Križnar Liza
ALUO
Strmšek Klavdija
BF
Strojinc Tina
EF
Štritof Nina
EF
Kamenšek Gaja
BF
Kosirnik Sara
ALUO
Willenpart Teja
EF
Nabernik Maša
EF
Murn Lea
EF
Plestenjak Katarina
BF
Puhek Maja
BF
Zabukovec Klemen
EF
Zager Tjaša
ALUO
Zemljič Matic
EF
Avguštin Ksenija
EF
Bevc Anja
EF
Horvatić Matej
ALUO
Hribernik Ana
EF
Kulašević Sanja
EF
Oreški Ana
BF
Simonič Anja
EF
Zalar Maša
BF
Funtek Tina
BF
Kaligaro Dejan
BF
Medved Polona
EF
Plut Neža
EF
Škrbec Maruša
EF
Tratar Katja
ALUO
Hiti Ana
BF
Makor Anja
BF
Duboković Ana Marie
ALUO
Stubelj Anja
EF
Car Ajda
EF
Pavlovič Laura
EF
Baškovič Ana
EF
Lazič Tanja
EF
Valant Nina
EF
Vodopivc Lucija
ALUO
Ajda Regali Knez
ALUO
Kus Gašper
FA
Drofenik Jernej
EF
Jesihar Uroš
FA
Kosovel Uroš
ALUO
Lojen Vanja
ALUO
Todorović Darko
EF
Vergles Tilen
EF
Ljubica Petrović
FA
Tina Polovič
EF
Eva Psarn
ALUO
Qandah Waseem
ALUO
Katja Valenčak
EF
Judita Boštjančič
EF
Diana Dovgan
EF
Gaja Kodrič
ALUO
Špela Rehberger
EF
Vipavc Ana Marija
ALUO
Mateja Avbar
EF
Mateja Bremec
EF
Sanja Mikac
ALUO
Patricija Sabol
FA
Benjamin Skapin
ALUO
Mihaela Žakelj
EF
Đurić Filip
ALUO
Kostevc Petra
ALUO
Kotnik Marko
EF
Oven Marta
EF
Prešeren Manca
EF
Valjavec Jan
FA
Anja Hajdinjak
EF
Mihael Jenko
ALUO
Jakob Kajzer
FA
Jernej Koželj
ALUO
Iris Pšunder
EF
Tea Oražem
EF
Luka Bassanese
ALUO
Gregor Humar
ALUO
Danijela Ivanović
EF
Maruša Končar
EF
Nika Novak
EF
Nina Pisk
FA
Martin Fujan
ALUO
Simon Jamšek
EF
Katja Katona
ALUO
Saša Pristov
EF
Dušan Sekulič
FA
Maja Wolf
ALUO
Ana Dolenšek
FA
Urška Klavžer
FA
Sara Kuret
ALUO
Klemen Miler
EF
Luka Nemanič
EF
Rudi Adrin Tkalčič
EF
Marianna Tyutyunnyk
ALUO
Suhadolnik Vovko Urška
FA
Pavšič Tine
EF
Žabjek Tomaž
EF
Likovič Rok
EF
Lenaršič Matic
ALUO
Poredoš Matjaž
ALUO
Delič Aida
EF
Kopač Katja
EF
Koželj Jernej
ALUO
Lavrenčič Aljaž
EF
Lenaršič Matic
ALUO
Lokar Maja
EF
Gidaković Petar
EF
Irman Jan
EF
Jakupović Silvija
EF
Meden Aleš
EF
Repotočnik Maja
ALUO
Vihtelič Matic
ALUO
Lorenz Jona
ALUO
Podboj Mateja
EF
Polenšek Anja
EF
Prešeren Špela
EF
Psarn Eva
ALUO
Todić, Sanja
EF
Laznik Lara
EF
Pogačar Andreja
ALUO
Potočar Katja
EF
Trkov Tina
EF
Žmavc Damjana
EF
Cijan Janja
EF
Kljunić Aida
EF
Likar lea
EF
Škufca Mateja
EF
Boštjančič Eva
EF
Golčer Špela
EF
Humar Gregor
ALUO
Janković Gordana
EF
Kermc Vanja
EF
Lojen Vanja
ALUO
Alandžak Alen
EF
Bevec Patrik
ALUO
Grkovska Sanja
EF
Ilnikar Jasmina
EF
Lavrenčič Tanja
ALUO
Tomažin Marko
EF