2022/2023

Projekt v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS in Službo vlade RS za digitalno preobrazbo

IZZIV

Projekt obravnava priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov, ki se soočajo z mnogimi izzivi povezanimi s prilagajanjem tradicionalnih in novih praks sodobnim potrebam trga, spremenljivim razmeram cen v nabavnih in izzivi prilagajanj kmetovanja novi podnebni realnosti. Vključevanje novih tehnologij in njihovo prilagajanje specifičnim potrebam kmetov lahko spodbudi pozitivne spremebe v kvaliteti življenja in dela, prispeva k izboljšanju socialnega položaja in ekonomskega standarda kmetov in izboljša oskrbo s kvalitetno trajnostno pridelano hrano.


VIDEO PREDSTAVITEV

REZULTATI PROJEKTOV
EKOKmet: Vodnik do ekološkega kmetovanja
Kaslc
Kmetija na dlani
Moja vas
Vloga izpolni se

FOTOGRAFIJE


ŠTUDENTI
EKOKmet: Vodnik do ekološkega kmetovanja
Laura Bučar
ALUO
Zoja Funda Lipnik
ALUO
Sara Peklenik
FE/FRI
Krištof Zupan
FE/FRI
Bojan Vrangeloski
FE/FRI
Nejc Šutar
BF
Matevž Smuk
BF
Kaslc
Esma Hajdarpasić
ALUO
Andrija Mihailović
ALUO
Nejc Jager
FE/FRI
Aljaž Skvarč Božič
FE/FRI
Gašper Šink
BF
Andraž Pacek
BF
Kevin Leban
EF
Nik Dobnikar
EF
Domen Fortuna
EF
Kmetija na dlani
Nika Vidnjevič
ALUO
Jaka Oman
ALUO
Nejc Jager
FE/FRI
Ana Jenko
FE/FRI
Patrik Schembri
FE/FRI
Timotej Šalamon
FE/FRI
Kristjan Krt
BF
Ina Pocevska
BF
Moja Vas
Aleksander Osvald
FE/FRI
Eva Vidmar
FE/FRI
Jure Tič
FE/FRI
Marija Klemenčič
FE/FRI
Marjana Raspor
ALUO
Martin Konestabo
BF
Mikela Ivančič
BF
Urh Furlanič
ALUO
Vloga izpolni se
Andrej Hočevar
FE/FRI
Gašper Pirnat
ALUO
Jakob Marušič
FE/FRI
Manja Kocbek
BF
Rok Torkar
FE/FRI
Shakir Jusufoski
BF
Iva Grilec
ALUO