2019/2020

Trajnostni cilji združenih narodov (SDGs) skozi perspektivo Slovenske realnosti

IZZIV

Kako razumeti in odgovoriti na izzive trajnostnih ciljev Združenih narodov v kontekstu slovenskega okolja in ukrepov in politik? Izhodišče raziskovalne naloge je preveriti teme 17 SDGs v lokalnem okolju in prepoznati najpomembnejša področja, potrebna projektne intervencije s katerimi lahko predlagamo rešitve v smeri trajnostnih ciljev za zmanjšenje obremenjevanja okolja, izboljšanja socialne varnosti in drugih v vzdržnejši življenski cilj usmerjenih rešitev.


REZULTATI PROJEKTOV
Razvoj pravičnejšega modela odvoza embalaže v Sloveniji
Platforma za povezovanje voženj med zaposlenimi z oddajanjem prostih parkirnih mest
Storitev za nižanje stroškov finančno občutljivih skupin z ozaveščanjem o porabi električne energije
Komunikacijska naprava za blaženje stiske osamljenosti pri starejših
Zagotavljanje varne razdalje v proizvodnem procesu

FOTOGRAFIJE


ŠTUDENTI
Razvoj pravičnejšega modela odvoza embalaže v Sloveniji
Martin Pevec
ALUO
Valeska Rimele
ALUO
Aleks Gabrič
EF
Platforma za povezovanje voženj med zaposlenimi z oddajanjem prostih parkirnih mest
Dea Beatovik
ALUO
Rok Mokorel
FE
Blaž Potočnik
Nataša Zekič
Žiga Žalec
ALUO
Storitev za nižanje stroškov finančno občutljivih skupin z ozaveščanjem o porabi električne energije
Sebastjan Debenjak
Tino Duralija
ALUO
Žiga Hutar
FE
Tadej Mulh
FE
Pami Prevolnik
ALUO
Komunikacijska naprava za blaženje stiske osamljenosti pri starejših
Žiga Brinšek
Deja Kofol
ALUO
Jon Schwarzmann
ALUO
Filip Stražišar
Lan Terseglav
Zagotavljanje varne razdalje v proizvodnem procesu
Anže Dovžan Perovič
Gašper Kastelic
Nemanja Mihajlović
Matevž Breznikar
ALUO
Niki Kuhar
ALUO