2023/2024

Razvoj priložnosti za prihodnost mladih v Kočevju

IZZIV

Letošnji 10. multidisciplinarni projekt poteka v sodelovanju z občino Kočevje in na pobudo župana Vladimirja Prebiliča. Največja slovenska občina se kot mnoga druga okolja sooča z migracijo mladih v sosednja, bolj urbana središča. Omejevanje trenda zahteva poglobljeno razumevanje potreb in pričakovanj mladih, da bi z izbranimi ukrepi in strategijami mlade po študiju prepričali k vrnitvi na Kočevsko. Hkrati projekt želi spodbuditi izboljšanje pogojev tistim, ki v občini ostajajo in morda spodbuditi priseljevanju novih.