Izbor izzivov in sodelovanje s podjetji ali organizacijami vsako leto določi ožji tim učiteljev.

Študenti se s pomočjo izbranih podjetij in mentorjev seznanijo z izbranim področjem, nato opravijo kvalitativno, v uporabnika usmerjeno raziskavo, ugotovitve združijo v inovativne smernice, iz katerih z uporabo metod oblikovalskega razmišljanja določijo priložnosti in izberejo najbolj aktualne inovativne koncepte za reševanje izziva. V načrtovalski fazi koncept z agilnimi metodami razvijejo do stopnje dokazano izvedljivih konceptov PoC.