Spoštovani študentke in študenti,


Vabljeni, da kot del svoje študijske izkušnje sprejmete izziv dela v interdisciplinarni ekipi študentov, ki pod mentorstvom izkušenih učiteljev z različnih področij rešuje konkreten interdisciplinaren problem za konkretnega naročnika.


Projekt je vključen v predmete, ki so del študijskih programov na različnih članicah (fakultetah in akademijah) Univerze v Ljubljani in s katerimi pridobite kreditne točke (ECTS).


Predmete lahko vpišete na svoji fakulteti/akademiji ali pa jih izberete kot izbirne predmete na drugi članici Univerze v Ljubljani.

ŽE VKLJUČENI ŠTUDENTI
Študenti UL ALUO obveznih predmetov »Upravljanje v oblikovanju I in II« ste že vključeni v projekt.
Študenti UL BF izbirnega predmeta »Trženje v agroživilskih in lesnih verigah« ste že vključeni v projekt.
Študenti UL EF izbirnega predmeta »Ekonomika projektov« ste že vključeni v projekt.
Študenti UL EF izbirnega predmeta »Razvoj in trženje novih izdelkov« ste že vključeni v projekt.

Kako lahko sodelujem


študenti

UL FE

na 1. in 2. stopnji (vključno Multimedija UNI 1. stopnja)
sodelovanje

Izpolnite Vlogo za vpis izbirnega predmeta , navedete izbirni predmet »Interdisciplinarni projekti«

Izpolnite prošnjo za Vpis zunanjih splošnih izbirnih predmetov

Obe prošnji v potrditev pošljite v referat UL FRI na mail studinfo@fri.uni-lj.si (formalno predmet teče na UL FRI, predmet pa izvajamo nosilci iz UL FE in UL FRI)

Potrjeno Vlogo za vpis izbirnega predmeta pošljite na studij@fe.uni-lj.si (s tem obvestite študijski referat FE)


študenti

UL FRI

na 1. in 2. stopnji (vključno Multimedija MAG 2. stopnja)
sodelovanje

Pri vpisu izberete splošno izbirni predmet »Interdisciplinarni projekti«.

V kolikor izbora predmeta ne morete izvesti avtomatsko ob izvedbi vpisnega postopka, lahko ob vpisu izberete Place holder predmet – »Izbrani predmet druge fakultete«.

Po elektronski pošti studinfo@fri.uni-lj.si zaprosite za ureditev predmetnika.


študenti

Vseh drugih članic

na 1. in 2. stopnji
sodelovanje

Izpolnite »Prošnjo za opravljanje izbirnega predmeta na drugi fakulteti« (primer za FKKT je na povezavi)

Izpolnite Vpis zunanjih splošnih izbirnih predmetov in navedete predmet »Interdisciplinarni projekti«

Obe prošnji v potrditev pošljete v referat UL FRI po elektronski pošti studinfo@fri.uni-lj.si

Potrjeno Prošnjo za opravljanje izbirnega predmeta na drugi fakulteti pošljite v vaš matični referat